Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

 

prof. Dr. Ing. Milan Sága

 

Tel.: +421 41 513 2500

Fax: 041/5652 940

E-mail: milan.saga@fstroj.uniza.sk

 

 

S účinnosťou od 1. 9. 2012 sa dekanom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline stal prof. Dr. Ing. Milan Sága.

 

Prodekani:

prof. Ing. Eva Tillová, PhD.  prodekanka pre vedu a výskum, štatutárny zástupca
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric  prodekan pre zahraničné vzťahy
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. prodekan pre študijné záležitosti
doc. Ing. Andrej Czán, PhD.  prodekan pre spoluprácu s priemyslom

Ocenenie kolektívu zo SjF - Cena Jána Bahýľa

Podvečer 2. októbra 2014 sa konal slávnostný akt udeľovania ocenení v rámci 7. ročníka súťaže o Cenu Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenie.

V kategórií Vysoké školy a výskumné centrá boli ocenení aj pôvodcovia zo Žilinskej univerzity.

Čítať ďalej...

Kolektív zo strojníckej fakulty dostal cenu za transfer technológií

Dňa 8.10.2014 sa v Bratislave uskutočnila konferencia NITT SK 2014 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí .

V tretej kategórii, ktorou je Prístup inovátora k realizácii transferu technológií si ocenenie odniesol kolektív pôvodcov zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline - prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. RNDr. Milan Malcho, PhD. a Ing. Stanislav Gavlas, PhD.

Čítať ďalej...

Opäť najlepšia strojnícka fakulta na Slovensku !

 

 

Podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) v roku 2015 sa Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline umiestnila na 3. mieste z celkového počtu 24 technických fakúlt na Slovensku.

Čítať ďalej...

Medzinárodné ocenenie doc. Ing. Dalibora Bartu, PhD.

Dňa 17. Septembra 2014 prevzal doc. Ing. Dalibor Barta , PhD.  z Katedry dopravnej a manipulačnej techniky, Strojníckej fakulty z rúk dekana Dopravnej fakulty Technickej univerzity v Sofii  doc. Ing. Teodossi Evtimova, PhD.  medzinárodné ocenenie.

Čítať dalej...

Návrat zo strojárskeho veľtrhu s dvoma oceneniami

 

V dňoch 20. – 25.5.2014 sa v Nitre konal už 21. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sa okrem iných tematicky zameraných výstav uskutočnila po druhýkrát výstava Techfórum 2014 zameraná na prezentáciu vysokých škôl a univerzít technického zamerania. Po úspešnej reprezentácii na predchádzajúcom ročníku Techfóra Strojnícka fakulta ŽU nadviazala na úspechy a z tohtoročného Techfóra si odniesla ocenenia za dva vystavené exponáty. 

Čítať ďalej...

Aktuálne informácie:

Nájdite nás na facebooku

_______________________________

Pre uchádzačov o štúdium

Deň otvorených dverí máme úspešne za sebou. O ďalšom termíne vás budeme včas informovať.

Elektronická prihláška na SjF

_______________________________

Pre našich študentov

Študijné oddelenie

 

Harmonogram šk. roku

 

e-vzdelávanie

 

V prípade záujmu o štipendijné stáže v podnikoch nájdete viac informácií tu.

_______________________________

Pre našich absolventov

Pracovné ponuky pre absolventov

Absolventský rozvojový program

Dotazník uplatnenia absolventov VŠ

 

Nájdite nás